>ZNF80 MSPKRDGLGTGDGLHSQVLQEQVSTGDNLHECDSQGPSKDTLVREGKTYKCKECGSVFNK NSLLVRHQQIHTGVKPYECQECGKAFPEKVDFVRPMRIHTGEKPCKCVECGKVFNRRSHL LCYRQIHTGEKPYECSECGKTFSYHSVFIQHRVTHTGEKLFGCKECGKTFYYNSSLTRHM KIHTGEKPCKCSECGKTFTYRSVFFRHSMTHTAGKPYECKECGKGFYYSYSLTRHTRSHT GEKPYECLEHRKDFGYHSAFAQQSKIHSGGKNL*