>ZNF782 MNTFQASVSFQDVTVEFSQEEWQHMGPVERTLYRDVMLENYSHLVSVGYCFTKPELIFTL EQGEDPWLLEKEKGFLSRNSPEDSQPDEISEKSPENQGKHLLQVLFTNKLLTTEQEISGK PHNRDINIFRARMMPCKCDIAGSACQGLSLMAPHCQYSKEKAHERNVCDKWLISIKDGRT NTQEKSFAYSKIVKTLHHKEEVIQHQTIQTLGQDFEYNESRKAFLEKAALVTSNSTHPKG KSYNFNKFGENKYDKSTFIIPQNMNPEKSHYEFNDTGNCFCRITHKTLTGGKSFSQKSHI REHHRVHIGVKPFEYGKSFNRNSTLPVHQRTHATDKYSDYHPCTETFSYQSTFSVHQKVH IRAKPYEYNECGKSCSMNSHLIWPQKSHTGEKPYECPECGKAFSEKSRLRKHQRTHTGEK PYKCDGCDKAFSAKSGLRIHQRTHTGEKPFECHECGKSFNYKSILIVHQRTHTGEKPFEC NECGKSFSHMSGLRNHRRTHTGERPYKCDECGKAFKLKSGLRKHHRTHTGEKPYKCNQCG KAFGQKSQLRGHHRIHTGEKPYKCNHCGEAFSQKSNLRVHHRTHTGEKPYQCEECGKTFR QKSNLRGHQRTHTGEKPYECNECGKAFSEKSVLRKHQRTHTGEKPYNCNQCGEAFSQKSN LRVHQRTHTGEKPYKCDKCGRTFSQKSSLREHQKAHPGD*