>ZNF625 MDSVVFEDVDVNFTQEEWALLDPSQKNLYRDVMQETFRNLASVGKKWKDQKIEDEYKNPR RNLRGLMGERLLESKKDHQHGEILTQVPDDMLKKKTPRVKSCGEVSVGHASLNRHHRADT GHKPYEYQEYGQKPYKCTYCKKAFSDLPYFRTHEWAHTGGKPYDCEECGKSFISRSSIRR HRIMHSGDGPYKCNFCGKALMCLSLYLIHKRTHTGEKPYECKQCGKAFSHSGSLRIHERT HTGEKPYECSECGKAFHSSTCLHAHKITHTGEKPYECKQCGKAFVSFNSVRYHERTHTGE KPYECKQCGKAFRSASHLRTHGRTHTGEKPYECKQCGKAFGCASSVKIHERTHTGEKPCS SNTSKGQGEKIA*