>ZNF566 MAQESVMFSDVSVDFSQEEWECLNDDQRDLYRDVMLENYSNLVSMAGHSISKPNVISYLE QGKEPWLADRELTRGQWPVLESRCETKKLFLKKEIYEIESTQWEIMEKLTRRDFQCSSFR DDWECNRQFKKELGSQGGHFNQLVFTHEDLPTLSHHPSFTLQQIINSKKKFCASKEYRKT FRHGSQFATHEIIHTIEKPYECKECGKSFRHPSRLTHHQKIHTGKKPFECKECGKTFICG SDLTRHHRIHTGEKPYECKECGKAFSSGSNFTRHQRIHTGEKPYECKECGKAFSSGSNFT QHQRIHTGEKPYECKECGNAFSQSSQLIKHQRIHTGEKPYECKECEKAFRSGSDLTRHQR IHTGEKPYECKICGKAYSQSSQLISHHRIHTSEKPYEYRECGKNFNYDPQLIQHQNLYW*