>ZNF563 MDAVAFEDVAVNFTQEEWALLGPSQKNLYRYVMQETIRNLDCIRMIWEEQNTEDQYKNPR RNLRCHMVERFSESKDSSQCGETFSLIRDSIVNNSICPGEDPCQSAECEEVIMGHLSLNS HIRVDSGHKPHEYQEYGEKPHTHKQRGKAFSYHHSFQSRGRPHTGKKRYECKECGKTFSS RRNLRRHMVVQGGNRPYKCKLCGKAFFWPSLLRMHERTHTGEKPYECKQCSKAFPFYSSY RRHERMHTGEKPYECKQCSKALPDSSSYIRHERTHTGEKPYTCKQCGKAFSVSSSLRRHE TTHSAEKPYECKQCGKTFHHLGSFQIHMKRHTGDRPHKCKICGKGFDRPSLVRYHERIHT GEKPYECKQCGKTLSHSSSFRRHMIMHTGGGPHKCKICGKAFVYPSVCQRHEKSHSGEKP YECKQCGKALSHSSSFRRHMVMHTGDGPNKCKVCGKAFVYPSVCQRHEKTHWRETI*