>ZNF544_ENST00000600044 MEARSMLVPPQASVCFEDVAMAFTQEEWEQLDLAQRTLYREVTLETWEHIVSLDWKATLE ENRLNSEKDRAREELSHHVEVYRSGPEEPPSLVLGKVQDQSNQLREHQENSLRFMVLTSE RLFAQREHCELELGGGYSLPSTLSLLPTTLPTSTGFPKPNSQVKELKQNSAFINHEKNGA DGKHCESHQCARAFCQSIYLSKLGNVETGKKNPYEYIVSGDSLNYGSSLCFHGRTFSVKK SDDCKDYGNLFSHSVSLNEQKPVHFGKSQYECDECRETCSESLCLVQTERSGPGETPFRC EERCAAFPMASSFSDCNIIQTTEKPSVCNQCGKSFSCCKLIHQRTHTGEKPFECTQCGKS FSQSYDLVIHQRTHTGEKPYECDLCGKSFTQRSKLITHQRIHTGEKPYQCIECRKSFRWN SNLIVHQRIHTGEKPYECTHCGKSFSQSYELVTHKRTHTGEKPFKCTQCGKSFSQKYDLV VHQRTHTGEKPYECNLCGKSFSQSSKLITHQRIHTGEKPYQCIECGKSFRWNSNLVIHQR IHTGEKPYDCTHCGKSFSQSYQLVAHKRTHTGEKPYECNECGKAFNRSTQLIRHLQIHTG EKPYKCNQCNKAFARSSYLVMHQRTHTGEKPFECSQCGKAFSGSSNLLSHHRIHSGEKPY ECSDCGKSFRQQSQLVVHRRTHTGEKP*