>ZNF440 MDPVAFKDVAVNFTQEEWALLDISQRKLYREVMLETFRNLTSLGKRWKDQNIEYEHQNPR RNFRSLIEEKVNEIKDDSHCGETFTPVPDDRLNFQEKKASPEVKSCESFVCGEVGLGNSS FNMNIRGDIGHKAYEYQEYGPKPCKCQQPKKAFRYRPSFRTQERDHTGEKPNACKVCGKT FISHSSVRRHMVMHSGDGPYKCKFCGKAFHCLRLYLIHERIHTGEKPCECKQCGKSFSYS ATHRIHKRTHTGEKPYEYQECGKAFHSPRSYRRHERIHMGEKAYQCKECGKAFTCPRYVR IHERTHSRKNLYECKQCGKALSSLTSFQTHVRLHSGERPYECKICGKDFCSVNSFQRHEK IHSGEKPYKCKQCGKAFPHSSSLRYHERTHTGEKPYECKQCGKAFRSASHLRVHGRTHTG EKPYECKECGKAFRYVNNLQSHERTQTHIRIHSGERRYKCKICGKGFYCPKSFQRHEKTH TGEKLYECKQRSVVPSVVPVPFDIMKGLTLERSPINASNVGKPSELCQSFECMVGLTLKR NPMSVSNDGKPSDLPHTFEYVVGHTMERSPMHVRNVGNPSDLPRTFEFMKGHKHT*