>ZNF430 MENLKSGVYPLKEASGCPGADRNLLVYSFYEKGPLTFRDVAIEFSLEEWQCLDTAQQDLY RKVMLENYRNLVFLAGIAVSKPDLITCLEQGKEPWNMKRHAMVDQPPVTYSHFAQDLWPE QGIKDSFQEVILRRYGKCGHEDLQLRTGCKSVDECNLHKECYDELNQCLTTTQSEIFQYD KYVNVFYKFSNPNIQKIRHTGKKPFKCKKCDKSFCMLLHLTQHKRIHIRENSYQCEECGK VFNWFSTLTRHRRIHTGEKPYKCEQCGKAFKQSSTLTTHKIIHTGEKPYRCEECGKTFNR SSHLTTHKRIHTGEKPYRCEECGRAFNRSSHLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFNQSSTL TTHKIIHAGEKPYKCEECGKAFYRFSYLTKHKIIHTGEKFYKCEECGKGFNWSSTLTKHK RIHTGEKPYKCEQCGKAFNESSNLTAHKIIHTGEKPYKCEECGKAFNRSPKLTAHKVIHS GEKPYKCEECGKAFNQFSNLTKHKITHIGDTSYKYLECDKAFSQSSTLTKHKVIHTGEKP YNCEEYGKAFNQSSNLIEQSNSYWRETLQM*