>ZNF420_ENST00000304239 MARKLVMFRDVAIDFSQEEWECLDSAQRDLYRDVMLENYSNLVSLDLPSRCASKDLSPEK NTYETELSQWEMSDRLENCDLEESNSRDYLEAKGKMEKQQENQKEYFRQGMIIYDKMSIF NQHTYLSQHSRCHSTEKPYKCKECGKAFRRASHLTQHQSIHTGEKPYECKQCGKAFSRDS QLSLHQRLHTGEKPYACKECGKAFTQSSQLILHHRIHTGEKPYKCEECGKAFIRSSQLTR HQKVHTGEKPYECKECGKAFTQNSQLTLHQRLHTGEKLYECKECRKVFTQLSQLILHKRI HTGEKPYECKECGKAFICGSQLSQHQKIHNGEKPYECKECGRAFIRGSLLMQHQRIHTGE KPYKCEECGKAFIRGSQLTQHQRIHTNEKPYECKECGKMFSHGSQLTQHQRIHTGEKPYQ CKECGKAFNRGSLLTRHQRIHTGEKPYECKECGKTFSRGSELTQHERIHTAFLAGQQDRS DIYMSRRFTKSIFPVFFSVPTMWTSKLELRYSHGDFENGIWVLWIMEQKYRRSLQP*