>ZNF420 MARKLVMFRDVAIDFSQEEWECLDSAQRDLYRDVMLENYSNLVSLDLPSRCASKDLSPEK NTYETELSQWEMSDRLENCDLEESNSRDYLEAKGKMEKQQENQKEYFRQGMIIYDKMSIF NQHTYLSQHSRCHSTEKPYKCKECGKAFRRASHLTQHQSIHTGEKPYECKQCGKAFSRDS QLSLHQRLHTGEKPYACKECGKAFTQSSQLILHHRIHTGEKPYKCEECGKAFIRSSQLTR HQKVHTGEKPYECKECGKAFTQNSQLTLHQRLHTGEKLYECKECRKVFTQLSQLILHKRI HTGEKPYECKECGKAFICGSQLSQHQKIHNGEKPYECKECGRAFIRGSLLMQHQRIHTGE KPYKCEECGKAFIRGSQLTQHQRIHTNEKPYECKECGKMFSHGSQLTQHQRIHTGEKPYQ CKECGKAFNRGSLLTRHQRIHTGEKPYECKECGKTFSRGSELTQHERIHTGEKPYECKEC GKSFIRGSQLTQHQRIHTGEKPYECKECRMAFTQSSHLSQHQRLHTGEKPYVCNECGKAF ARGLLLIQHQRIHTGEKPYQCKECGKAFIRGSQLTQHQRIHTGEKPYECKECGKAFSHGS QLTLHQRIHTGEKPYECRECRKAFTQSSHLSRHQRIHTGEKPYQCKECGKAFTRGSQLTQ HQRIHISEKSFEYKECGIDFSHGSQVYM*