>ZNF331_ENST00000449416 MAQGLVTFADVAIDFSQEEWACLNSAQRDLYWDVMLENYSNLVSLDLESAYENKSLPTEK NIHEIRASKRNSDRRSKSLGRNWICEGTLERPQRSRGRYVNQMIINYVKRPATREGTPPR THQRHHKENSFECKDCGKAFSRGYQLSQHQKIHTGEKPYECKECKKAFRWGNQLTQHQKI HTGEKPYECKDCGKAFRWGSSLVIHKRIHTGEKPYECKDCGKAFRRGDELTQHQRFHTGE KDYECKDCGKTFSRVYKLIQHKRIHSGEKPYECKDCGKAFICGSSLIQHKRIHTGEKPYE CQECGKAFTRVNYLTQHQKIHTGEKPHECKECGKAFRWGSSLVKHERIHTGEKPYKCTEC GKAFNCGYHLTQHERIHTGETPYKCKECGKAFIYGSSLVKHERIHTGVKPYGCTECGKSF SHGHQLTQHQKTHSGAKSYECKECGKACNHLNHLREHQRIHNS*