>ZNF302_ENST00000505365 MSQVTFSDVAIDFSHEEWACLDSAQRDLYKDVMVQNYENLVSVGLSVTKPYVIMLLEDGK EPWMMEKKLSKAYPFPLSHSVPASVNFGFSALFEHCSEVTEIFELSELCVFWVLHFLSNS PNSTVEAFFKK*