>ZNF214_ENST00000536068 MAVTFEDVTIIFTWEEWKFLDSSQKRLYREVMWENYTNVMSVENWNESYKSQEEKFRYLE YENFSYWQGWWNAGAQMYENQNYGETVQGTDSKDLTQQDRSQCQEWLILSTQVPGYGNYE LTFESKSLRNLKYKNFMPWQSLETKTTQDYGREIYMSGSHGFQGGRYRLGISRKNLSMEK EQKLIVQHSYIPVEEALPQYVGVICQEDLLRDSMEEKYCGCNKCKGIYYWNSRCVFHKRN QPGENLCQCSICKACFSQRSDLYRHPRNHIGKKLYGCDEVDGNFHQSSGVHFHQRVHIGE VPYSCNACGKSFSQISSLHNHQRVHTEEKFYKIECDKDLSRNSLLHIHQRLHIGEKPFKC NQCGKSFNRSSVLHVHQRVHTGEKPYKCDECGKGFSQSSNLRIHQLVHTGEKSYKCEDCG KGFTQRSNLQIHQRVHTGEKPYKCDDCGKDFSHSSDLRIHQRVHTGEKPYTCPECGKGFS KSSKLHTHQRVHTGEKPYKCEECGKGFSQRSHLLIHQRVHTGEKPYKCHDCGKGFSHSSN LHIHQRVHTGEKPYQCAKCGKGFSHSSALRIHQRVHAGEKPYKCREYYKGFDHNSHLHNN HRRGNL*