>ZNF114 MSQDSVTFADVAVNFTKEEWTLLDPAQRNLYRDVMLENSRNLAFIDWATPCKTKDATPQP DILPKRTFPEANRVCLTSISSQHSTLREDWRCPKTEEPHRQGVNNVKPPAVAPEKDESPV SICEDHEMRNHSKPTCRLVPSQGDSIRQCILTRDSSIFKYNPVLNDSQKTHENNEDDGVL GWNIQWVPCGRKTELKSSTWTGSQNTVHHIRDEIDTGANRHQRNPFGKAFREDGSLRAHN THGREKMYDFTQCENTSRNNSIHAMQMQLYTAETNKKDCQTGATSANAPNSGSHKSHCTG EKTHKCPECGRAFFYQSFLMRHMKIHTGEKPYECGKCGKAFRYSLHLNKHLRKHVVQKKP YECEECGKVIRESSKYTHIRSHTGEKPYKCKTCGKDFAKSSGLKKHLKTHKDEKPCE*