>ZDHHC21 MGLRIHFVVDPHGWCCMGLIVFVWLYNIVLIPKIVLFPHYEEGHIPGILIIIFYGISIFC LVALVRASITDPGRLPENPKIPHGEREFWELCNKCNLMRPKRSHHCSRCGHCVRRMDHHC PWINNCVGEDNHWLFLQLCFYTELLTCYALMFSFCHYYYFLPLKKRNLDLFVFRHELAIM RLAAFMGITMLVGITGLFYTQLIGIITDTTSIEKMSNCCEDISRPRKPWQQTFSEVFGTR WKILWFIPFRQRQPLRVPYHFANHV*