>YKT6 MKLYSLSVLYKGEAKVVLLKAAYDVSSFSFFQRSSVQEFMTFTSQLIVERSSKGTRASVK EQDYLCHVYVRNDSLAGVVIADNEYPSRVAFTLLEKVLDEFSKQVDRIDWPVGSPATIHY PALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQ SKAFYKTARKQNSCCAIM*