>YEATS4 MFKRMAEFGPDSGGRVKGVTIVKPIVYGNVARYFGKKREEDGHTHQWTVYVKPYRNEDMS AYVKKIQFKLHESYGNPLRVVTKPPYEITETGWGEFEIIIKIFFIDPNERPVTLYHLLKL FQSDTNAMLGKKTVVSEFYDEMIFQDPTAMMQQLLTTSRQLTLGAYKHETEFAELEVKTR EKLEAAKKKTSFEIAELKERLKASRETINCLKNEIRKLEEDDQAKDI*