>XKRX MDRVYEIPEEPNVDPVSSLEEDVIRGANPRFTFPFSILFSTFLYCGEAASALYMVRIYRK NSETYWMTYTFSFFMFSSIMVQLTLIFVHRDLAKDKPLSLFMHLILLGPVIRCLEAMIKY LTLWKKEEQEEPYVSLTRKKMLIDGEEVLIEWEVGHSIRTLAMHRNAYKRMSQIQAFLGS VPQLTYQLYVSLISAEVPLGRVVLMVFSLVSVTYGATLCNMLAIQIKYDDYKIRLGPLEV LCITIWRTLEITSRLLILVLFSATLKLKAVPFLVLNFLIILFEPWIKFWRSGAQMPNNIE KNFSRVGTLVVLISVTILYAGINFSCWSALQLRLADRDLVDKGQNWGHMGLHYSVRLVEN VIMVLVFKFFGVKVLLNYCHSLIALQLIIAYLISIGFMLLFFQYLHPLRSLFTHNVVDYL HCVCCHQHPRTRVENSEPPFETEARQSVV*