>XAB2 MVVMARLSRPERPDLVFEEEDLPYEEEIMRNQFSVKCWLRYIEFKQGAPKPRLNQLYERA LKLLPCSYKLWYRYLKARRAQVKHRCVTDPAYEDVNNCHERAFVFMHKMPRLWLDYCQFL MDQGRVTHTRRTFDRALRALPITQHSRIWPLYLRFLRSHPLPETAVRGYRRFLKLSPESA EEYIEYLKSSDRLDEAAQRLATVVNDERFVSKAGKSNYQLWHELCDLISQNPDKVQSLNV DAIIRGGLTRFTDQLGKLWCSLADYYIRSGHFEKARDVYEEAIRTVMTVRDFTQVFDSYA QFEESMIAAKMETASELGREEEDDVDLELRLARFEQLISRRPLLLNSVLLRQNPHHVHEW HKRVALHQGRPREIINTYTEAVQTVDPFKATGKPHTLWVAFAKFYEDNGQLDDARVILEK ATKVNFKQVDDLASVWCQCGELELRHENYDEALRLLRKATALPARRAEYFDGSEPVQNRV YKSLKVWSMLADLEESLGTFQSTKAVYDRILDLRIATPQIVINYAMFLEEHKYFEESFKA YERGISLFKWPNVSDIWSTYLTKFIARYGGRKLERARDLFEQALDGCPPKYAKTLYLLYA QLEEEWGLARHAMAVYERATRAVEPAQQYDMFNIYIKRAAEIYGVTHTRGIYQKAIEVLS DEHAREMCLRFADMECKLGEIDRARAIYSFCSQICDPRTTGAFWQTWKDFEVRHGNEDTI KEMLRIRRSVQATYNTQVNFMASQMLKVSGSATGTVSDLAPGQSGMDDMKLLEQRAEQLA AEAERDQPLRAQSKILFVRSDASREELAELAQQVNPEEIQLGEDEDEDEMDLEPNEVRLE QQSVPAAVFGSLKED*