>WNT11_ENST00000621122 MRARPQVCEALLFALALQTGVCYGIKWLALSKTPSALALNQTQHCKQLEGLVSAQVQLCR SNLELMHTVVHAAREVMKACRRAFADMRWNCSSIELAPNYLLDLERGTRESAFVYALSAA AISHAIARACTSGDLQELQDVAADLKTRYLSATKVVHRPMGTRKHLVPKDLDIRPVKDSE LVYLQSSPDFCMKNEKVGSHGTQDRQCNKTSNGSDSCDLMCCGRGYNPYTDRVVERCHCK YHWCCYVTCRRCERTVERYVCK*