>VPS45_ENST00000535106 MVYTQSEILQKEVYLFERIDSQNREIMKHLKAICFLRPTKENVDYIIQELRRPKYTIYFI YFSNVISKSDVKSLAEADEQEVVAEVQQVITKEYELFEFRRTEVPPLLLILDRCDDAITP LLNQWTYQAMVHELLGINNNRIDLSRVPGISKDLREVVLSAENDEFYANNMYLNFAEIGS NIKNLMEDFQKKKPKEQQKLESIADMKAFVENYPQFKKMSGTVSKHVTVVGELSRLVSER NLLEVSEVEQELACQNDHSSALQNIKRLLQNPKVTEFDAARLVMLYALHYERHSSNSLPG LMMDLRNKGVSEKYRKLVSAVVEYGGKRVRGSDLFSPKDAVAITKQFLKGLKGVENVYTQ HQPFLHETLDHLIKGRLKENLYPYLGPSTLRDRPQDIIVFVIGGATYEEALTVYNLNRTT PGVRIVLGGTTVHNTKRDGVSLCSPAWFRTPGLKRSTRLSLPKCWDYSFPRGSSGFWTAQ PKQGELSSHIKVSEQKMKRWLGEGHSFLSCPHYRFSLLNKGVGEQLWVLCWLLELISR*