>VPS45_ENST00000369128 MVYTQSEILQKEVYLFERIDSQNREIMKHLKAICFLRPTKENVDYIIQELRRPKYTIYFI YFSNVISKSDVKSLAEADEQEVVAEVQQVITKEYELFEFRRTEVPPLLLILDRCDDAITP LLNQWTYQAMVHELLGINNNRIDLSRVPGISKDLREVVLSAENDEFYANNMYLNFAEIGS NIKNLMEDFQKKKPKEQQKLESIADMKAFVENYPQFKKMSGTVSKHVTVVGELSRLVSER NLLEVSEVEQELACQNDHSSALQNIKRLLQNPKVTEFDAARLVMLYALHYERHSSNSLPG LMMDLRNKGVSEKYRKLVSAVVEYGGKRVRGSDLFSPKDAVAITKQFLKGLKGVENVYTQ HQPFLHETLDHLIKGRLKENLYPYLGPSTLRDRPQDIIVFVIGGATYEEALTVYNLNRTT PGVRIVLGGTTVHNTKRDGVSLCSPAWFRTPGLKRSTRLSLPKCWDYSFPRGSSGFWTAQ PKQGELSSHIKVSEQKMKRWLGEGHSFLSCPHYRFSLLNKGVGEQLWVLCWLLELISR*