>UST MKKKQQHPGGGADPWPHGAPMGGAPPGLGSWKRRVPLLPFLRFSLRDYGFCMATLLVFCL GSLLYQLSGGPPRFLLDLRQYLGNSTYLDDHGPPPSKVLPFPSQVVYNRVGKCGSRTVVL LLRILSEKHGFNLVTSDIHNKTRLTKNEQMELIKNISTAEQPYLFTRHVHFLNFSRFGGD QPVYINIIRDPVNRFLSNYFFRRFGDWRGEQNHMIRTPSMRQEERYLDINECILENYPEC SNPRLFYIIPYFCGQHPRCREPGEWALERAKLNVNENFLLVGILEELEDVLLLLERFLPH YFKGVLSIYKDPEHRKLGNMTVTVKKTVPSPEAVQILYQRMRYEYEFYHYVKEQFHLLKR KFGLKSHVSKPPLRPHFFIPTPLETEEPIDDEEQDDEKWLEDIYKR*