>UGT1A9 MACTGWTSPLPLCVCLLLTCGFAEAGKLLVVPMDGSHWFTMRSVVEKLILRGHEVVVVMP EVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDLDREFKAFAHAQWKAQVRSIYSLLMGSYNDIFDLF FSNCRSLFKDKKLVEYLKESSFDAVFLDPFDNCGLIVAKYFSLPSVVFARGILCHYLEEG AQCPAPLSYVPRILLGFSDAMTFKERVRNHIMHLEEHLLCHRFFKNALEIASEILQTPVT EYDLYSHTSIWLLRTDFVLDYPKPVMPNMIFIGGINCHQGKPLPMEFEAYINASGEHGIV VFSLGSMVSEIPEKKAMAIADALGKIPQTVLWRYTGTRPSNLANNTILVKWLPQNDLLGH PMTRAFITHAGSHGVYESICNGVPMVMMPLFGDQMDNAKRMETKGAGVTLNVLEMTSEDL ENALKAVINDKSYKENIMRLSSLHKDRPVEPLDLAVFWVEFVMRHKGAPHLRPAAHDLTW YQYHSLDVIGFLLAVVLTVAFITFKCCAYGYRKCLGKKGRVKKAHKSKTH*