>UGT1A7 MARAGWTGLLPLYVCLLLTCGFAKAGKLLVVPMDGSHWFTMQSVVEKLILRGHEVVVVMP EVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDQDREFMVFADARWTAPLRSAFSLLTSSSNGIFDLF FSNCRSLFNDRKLVEYLKESCFDAVFLDPFDACGLIVAKYFSLPSVVFARGIFCHYLEEG AQCPAPLSYVPRLLLGFSDAMTFKERVWNHIMHLEEHLFCPYFFKNVLEIASEILQTPVT AYDLYSHTSIWLLRTDFVLEYPKPVMPNMIFIGGINCHQGKPVPMEFEAYINASGEHGIV VFSLGSMVSEIPEKKAMAIADALGKIPQTVLWRYTGTRPSNLANNTILVKWLPQNDLLGH PMTRAFITHAGSHGVYESICNGVPMVMMPLFGDQMDNAKRMETKGAGVTLNVLEMTSEDL ENALKAVINDKSYKENIMRLSSLHKDRPVEPLDLAVFWVEFVMRHKGAPHLRPAAHDLTW YQYHSLDVIGFLLAVVLTVAFITFKCCAYGYRKCLGKKGRVKKAHKSKTH*