>UGT1A10 MARAGWTSPVPLCVCLLLTCGFAEAGKLLVVPMDGSHWFTMQSVVEKLILRGHEVVVVMP EVSWQLERSLNCTVKTYSTSYTLEDQNREFMVFAHAQWKAQAQSIFSLLMSSSSGFLDLF FSHCRSLFNDRKLVEYLKESSFDAVFLDPFDTCGLIVAKYFSLPSVVFTRGIFCHHLEEG AQCPAPLSYVPNDLLGFSDAMTFKERVWNHIVHLEDHLFCQYLFRNALEIASEILQTPVT AYDLYSHTSIWLLRTDFVLDYPKPVMPNMIFIGGINCHQGKPLPMEFEAYINASGEHGIV VFSLGSMVSEIPEKKAMAIADALGKIPQTVLWRYTGTRPSNLANNTILVKWLPQNDLLGH PMTRAFITHAGSHGVYESICNGVPMVMMPLFGDQMDNAKRMETKGAGVTLNVLEMTSEDL ENALKAVINDKSYKENIMRLSSLHKDRPVEPLDLAVFWVEFVMRHKGAPHLRPAAHDLTW YQYHSLDVIGFLLAVVLTVAFITFKCCAYGYRKCLGKKGRVKKAHKSKTH*