>UBLCP1 MALPIIVKWGGQEYSVTTLSEDDTVLDLKQFLKTLTGVLPERQKLLGLKVKGKPAENDVK LGALKLKPNTKIMMMGTREESLEDVLGPPPDNDDVVNDFDIEDEVVEVENREENLLKISR RVKEYKVEILNPPREGKKLLVLDVDYTLFDHRSCAETGVELMRPYLHEFLTSAYEDYDIV IWSATNMKWIEAKMKELGVSTNANYKITFMLDSAAMITVHTPRRGLIDVKPLGVIWGKFS EFYSKKNTIMFDDIGRNFLMNPQNGLKIRPFMKAHLNRDKDKELLKLTQYLKEIAKLDDF LDLNHKYWERYLSKKQGQ*