>UBE2R2 MAQQQMTSSQKALMLELKSLQEEPVEGFRITLVDESDLYNWEVAIFGPPNTLYEGGYFKA HIKFPIDYPYSPPTFRFLTKMWHPNIYENGDVCISILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNV RTILLSVISLLNEPNTFSPANVDASVMFRKWRDSKGKDKEYAEIIRKQVSATKAEAEKDG VKVPTTLAEYCIKTKVPSNDNSSDLLYDDLYDDDIDDEDEEEEDADCYDDDDSGNEES*