>UBE2E1_ENST00000424381 MKEVGRPREVRGRPGKSRIQKELADITLDPPPNCSAGPKGDNIYEWRSTILGPPGSVYEG GVFFLDITFTPEYPFKPPKVTFRTRIYHCNINSQGVICLDILKDNWSPALTISKVLLSIC SLLTDCNPADPLVGSIATQYMTNRAEHDRMARQWTKRYAT*