>UBE2E1_ENST00000346855 MSDDDSRASTSSSSSSSSNQQTEKETNTPKKKESKVSMSKNSKLLSTSAKSAGPKGDNIY EWRSTILGPPGSVYEGGVFFLDITFTPEYPFKPPKVTFRTRIYHCNINSQGVICLDILKD NWSPALTISKVLLSICSLLTDCNPADPLVGSIATQYMTNRAEHDRMARQWTKRYAT*