>UBE2E1 MSDDDSRASTSSSSSSSSNQQTEKETNTPKKKESKVSMSKNSKLLSTSAKRIQKELADIT LDPPPNCSAGPKGDNIYEWRSTILGPPGSVYEGGVFFLDITFTPEYPFKPPKVTFRTRIY HCNINSQGVICLDILKDNWSPALTISKVLLSICSLLTDCNPADPLVGSIATQYMTNRAEH DRMARQWTKRYAT*