>UBE2D1 MALKRIQKELSDLQRDPPAHCSAGPVGDDLFHWQATIMGPPDSAYQGGVFFLTVHFPTDY PFKPPKIAFTTKIYHPNINSNGSICLDILRSQWSPALTVSKVLLSICSLLCDPNPDDPLV PDIAQIYKSDKEKYNRHAREWTQKYAM*