>TXK MILSSYNTIQSVFCCCCCCSVQKRQMRTQISLSTDEELPEKYTQRRRPWLSQLSNKKQSN TGRVQPSKRKPLPPLPPSEVAEEKIQVKALYDFLPREPCNLALRRAEEYLILEKYNPHWW KARDRLGNEGLIPSNYVTENKITNLEIYEWYHRNITRNQAEHLLRQESKEGAFIVRDSRH LGSYTISVFMGARRSTEAAIKHYQIKKNDSGQWYVAERHAFQSIPELIWYHQHNAAGLMT RLRYPVGLMGSCLPATAGFSYEKWEIDPSELAFIKEIGSGQFGVVHLGEWRSHIQVAIKA INEGSMSEEDFIEEAKVMMKLSHSKLVQLYGVCIQRKPLYIVTEFMENGCLLNYLRENKG KLRKEMLLSVCQDICEGMEYLERNGYIHRDLAARNCLVSSTCIVKISDFGMTRYVLDDEY VSSFGAKFPIKWSPPEVFLFNKYSSKSDVWSFGVLMWEVFTEGKMPFENKSNLQVVEAIS EGFRLYRPHLAPMSIYEVMYSCWHEKPEGRPTFAELLRAVTEIAETW*