>TRMT9B MDHEAAQLEKQHVHNVYESTAPYFSDLQSKAWPRVRQFLQEQKPGSLIADIGCGTGKYLK VNSQVHTVGCDYCGPLVEIARNRGCEAMVCDNLNLPFRDEGFDAIISIGVIHHFSTKQRR IRAIKEMARVLVPGGQLMIYVWAMEQKNRHFEKQDVLVPWNRALCSQLFSESSQSGRKRQ CGYPERGHPYHPPCSECSCSVCFKEQCGSKRSHSVGYEPAMARTCFANISKEGEEEYGFY STLGKSFRSWFFSRSLDESTLRKQIERVRPLKNTEVWASSTVTVQPSRHSSLDFDHQEPF STKGQSLDEEVFVESSSGKHLEWLRAPGTLKHLNGDHQGEMRRNGGGNFLDSTNTGVNCV DAGNIEDDNPSASKILRRISAVDSTDFNPDDTMSVEDPQTDVLDSTAFMRYYHVFREGEL CSLLKENVSELRILSSGNDHGNWCIIAEKKRGCD*