>TRIB2 MNIHRSTPITIARYGRSRNKTQDFEELSSIRSAEPSQSFSPNLGSPSPPETPNLSHCVSC IGKYLLLEPLEGDHVFRAVHLHSGEELVCKVFDISCYQESLAPCFCLSAHSNINQITEII LGETKAYVFFERSYGDMHSFVRTCKKLREEEAARLFYQIASAVAHCHDGGLVLRDLKLRK FIFKDEERTRVKLESLEDAYILRGDDDSLSDKHGCPAYVSPEILNTSGSYSGKAADVWSL GVMLYTMLVGRYPFHDIEPSSLFSKIRRGQFNIPETLSPKAKCLIRSILRREPSERLTSQ EILDHPWFSTDFSVSNSAYGAKEVSDQLVPDVNMEENLDPFFN*