>TRAT1 MSGISGCPFFLWGLLALLGLALVISLIFNISHYVEKQRQDKMYSYSSDHTRVDEYYIEDT PIYGNLDDMISEPMDENCYEQMKARPEKSVNKMQEATPSAQATNETQMCYASLDHSVKGK RRKPRKQNTHFSDKDGDEQLHAIDASVSKTTLVDSFSPESQAVEENIHDDPIRLFGLIRA KREPIN*