>TRAPPC2L_ENST00000625770 MAVCIAVIAKENYPLYIRSTPTENELKFHYMVHTSLDVVDEKISAMGKALVDQRELYLGL LYPTEDYKLTFRARH*