>TRAPPC2L_ENST00000301021 MAVCIAVIAKENYPLYIRSTPTENELKFHYMVHTSLDVVDEKISAMGKALVDQRELYLGL LYPTEDYKVYGYVTNSKVKFVMVVDSSNTALRDNEIRSMFRKLHNSYTDVMCNPFYNPGD RIQSSRAFDNMVTSMMIQVC*