>TRAF4_ENST00000262396 MPGFDYKFLEKPKRRLLCPLCGKPMREPVQVSTCGHRFCDTCLQEFLSEGVFKCPEDQLP LDYAKIYPDPELEVQVLGLPIRCIHSEEGCRWSGPLRHLQGHLNTCSFNVIPCPNRCPMK LSRRDLPAHLQHDCPKRRLKCEFCGCDFSGEAYESSLGFGYPKFISHQDIRKRNYVRDDA VFIRAAVELPRKILS*