>TPT1 MIIYRDLISHDEMFSDIYKIREIADGLCLEVEGKMVSRTEGNIDDSLIGGNASAEGPEGE GTESTVITGVDIVMNHHLQETSFTKEAYKKYIKDYMKSIKGKLEEQRPERVKPFMTGAAE QIKHILANFKNYQFFIGENMNPDGMVALLDYREDGVTPYMIFFKDGLEMEKCDAKERNPC AFCLSLWRPRLNWGIHL*