>TPH1 MIEDNKENKDHSLERGRASLIFSLKNEVGGLIKALKIFQEKHVNLLHIESRKSKRRNSEF EIFVDCDINREQLNDIFHLLKSHTNVLSVNLPDNFTLKEDGMETVPWFPKKISDLDHCAN RVLMYGSELDADHPGFKDNVYRKRRKYFADLAMNYKHGDPIPKVEFTEEEIKTWGTVFQE LNKLYPTHACREYLKNLPLLSKYCGYREDNIPQLEDVSNFLKERTGFSIRPVAGYLSPRD FLSGLAFRVFHCTQYVRHSSDPFYTPEPDTCHELLGHVPLLAEPSFAQFSQEIGLASLGA SEEAVQKLATCYFFTVEFGLCKQDGQLRVFGAGLLSSISELKHALSGHAKVKPFDPKITC KQECLITTFQDVYFVSESFEDAKEKMREFTKTIKRPFGVKYNPYTRSIQILKDTKSITSA MNELQHDLDVVSDALAKVSRKPSI*