>TMPRSS11E MMYRPDVVRARKRVCWEPWVIGLVIFISLIVLAVCIGLTVHYVRYNQKKTYNYYSTLSFT TDKLYAEFGREASNNFTEMSQRLESMVKNAFYKSPLREEFVKSQVIKFSQQKHGVLAHML LICRFHSTEDPETVDKIVQLVLHEKLQDAVGPPKVDPHSVKIKKINKTETDSYLNHCCGT RRSKTLGQSLRIVGGTEVEEGEWPWQASLQWDGSHRCGATLINATWLVSAAHCFTTYKNP ARWTASFGVTIKPSKMKRGLRRIIVHEKYKHPSHDYDISLAELSSPVPYTNAVHRVCLPD ASYEFQPGDVMFVTGFGALKNDGYSQNHLRQAQVTLIDATTCNEPQAYNDAITPRMLCAG SLEGKTDACQGDSGGPLVSSDARDIWYLAGIVSWGDECAKPNKPGVYTRVTALRDWITSK TGI*