>TMEM254 MATAAGATYFQRGSLFWFTVITLSFGYYTWVVFWPQSIPYQNLGPLGPFTQYLVDHHHTL LCNGYWLAWLIHVGESLYAIVLCKHKGITSGRAQLLWFLQTFFFGIASLTILIAYKRKRQ KQT*