>TMEM184C_ENST00000508208 MPCTCTWRNWRQWIRPLVAVIYLVSIVVAVPLCVWELQKLEVGIHTKAWFIAGIFLLLTI PISLWVILQHLVHYTQPELQKPIIRILWMVPIYSLDSWIALKYPGIAIYVDTCRECYEAY VIYNFMGFLTNYLTNRYPNLVLILEAKDQQKHFPPLCCCPPWAMGEVLLFRCKLGVLQYT VVRPFTTIVALICELLGIYDEGNFSFSNAWTYLVIINNMSQLFAMYCLLLFYKVLKEELS PIQPVGKFLCVKLVVFVSFWP*