>TMEM11 MAAWGRRRLGPGSSGGSARERVSLSATDCYIVHEIYNGENAQDQFEYELEQALEAQYKYI VIEPTRIGDETARWITVGNCLHKTAVLAGTACLFTPLALPLDYSHYISLPAGVLSLACCT LYGISWQFDPCCKYQVEYDAYKLSRLPLHTLTSSTPVVLVRKDDLHRKRLHNTIALAALV YCVKKIYELYAV*