>TM9SF1 MTVVGNPRSWSCQWLPILILLLGTGHGPGVEGVTHYKAGDPVILYVNKVGPYHNPQETYH YYQLPVCCPEKIRHKSLSLGEVLDGDRMAESLYEIRFRENVEKRILCHMQLSSAQVEQLR QAIEELYYFEFVVDDLPIRGFVGYMEESGFLPHSHKIGLWTHLDFHLEFHGDRIIFANVS VRDVKPHSLDGLRPDEFLGLTHTYSVRWSETSVERRSDRRRGDDGGFFPRTLEIHWLSII NSMVLVFLLVGFVAVILMRVLRNDLARYNLDEETTSAGSGDDFDQGDNGWKIIHTDVFRF PPYRGLLCAVLGVGAQFLALGTGIIVMALLGMFNVHRHGAINSAAILLYALTCCISGYVS SHFYRQIGGERWVWNIILTTSLFSVPFFLTWSVVNSVHWANGSTQALPATTILLLLTVWL LVGFPLTVIGGIFGKNNASPFDAPCRTKNIAREIPPQPWYKSTVIHMTVGGFLPFSAISV ELYYIFATVWGREQYTLYGILFFVFAILLSVGACISIALTYFQLSGEDYRWWWRSVLSVG STGLFIFLYSVFYYARRSNMSGAVQTVEFFGYSLLTGYVFFLMLGTISFFSSLKFIRYIY VNLKMD*