>TLR7 MVFPMWTLKRQILILFNIILISKLLGARWFPKTLPCDVTLDVPKNHVIVDCTDKHLTEIP GGIPTNTTNLTLTINHIPDISPASFHRLDHLVEIDFRCNCVPIPLGSKNNMCIKRLQIKP RSFSGLTYLKSLYLDGNQLLEIPQGLPPSLQLLSLEANNIFSIRKENLTELANIEILYLG QNCYYRNPCYVSYSIEKDAFLNLTKLKVLSLKDNNVTAVPTVLPSTLTELYLYNNMIAKI QEDDFNNLNQLQILDLSGNCPRCYNAPFPCAPCKNNSPLQIPVNAFDALTELKVLRLHSN SLQHVPPRWFKNINKLQELDLSQNFLAKEIGDAKFLHFLPSLIQLDLSFNFELQVYRASM NLSQAFSSLKSLKILRIRGYVFKELKSFNLSPLHNLQNLEVLDLGTNFIKIANLSMFKQF KRLKVIDLSVNKISPSGDSSEVGFCSNARTSVESYEPQVLEQLHYFRYDKYARSCRFKNK EASFMSVNESCYKYGQTLDLSKNSIFFVKSSDFQHLSFLKCLNLSGNLISQTLNGSEFQP LAELRYLDFSNNRLDLLHSTAFEELHKLEVLDISSNSHYFQSEGITHMLNFTKNLKVLQK LMMNDNDISSSTSRTMESESLRTLEFRGNHLDVLWREGDNRYLQLFKNLLKLEELDISKN SLSFLPSGVFDGMPPNLKNLSLAKNGLKSFSWKKLQCLKNLETLDLSHNQLTTVPERLSN CSRSLKNLILKNNQIRSLTKYFLQDAFQLRYLDLSSNKIQMIQKTSFPENVLNNLKMLLL HHNRFLCTCDAVWFVWWVNHTEVTIPYLATDVTCVGPGAHKGQSVISLDLYTCELDLTNL ILFSLSISVSLFLMVMMTASHLYFWDVWYIYHFCKAKIKGYQRLISPDCCYDAFIVYDTK DPAVTEWVLAELVAKLEDPREKHFNLCLEERDWLPGQPVLENLSQSIQLSKKTVFVMTDK YAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLEKPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQ AHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV*