>TK2_ENST00000527800 MYHDASRWGLTLQTYVQLTMLDRHTRPQVSSVRLMERSIHSARYIFVENLYRSGKMPEVD YVVLSEWFDWILRNMDVSVDLIVYLRTNPETCYQRLKKRCREEEKVIPLEYLEAIHHLHE EWLIKGSLFPMAAPVLVIEADHHMERMLELFEQNRDRILTPENRKHCP*