>TK2_ENST00000525974 MYHDASRWGLTLQTYVQLTMLDRHTRPQVSSVRLMERSIHSARYIFVENLYRSGKMPEVD YVVLSEWFDWILRNMDVSVDLIVYLRTNPETCYQRLKKRCREEEKVIPLEYLEAIHHLHE EWLIKGSLFPMAAPVLVIEADHHMERMLELFEQNRDRILTPENRKHCP*