>THOC5 MSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYKYTCQ ELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQTHEAK QKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKAEVTM GDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSIMQAS LPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDEAKAL FKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKDDSVL HLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNPANQY QFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTMKLLK TRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTVAHEDYMELHFTKDIV DAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPVFQLCLNWKGEKTNSNDDNIRA MEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEKMCLR LFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR*